Výpisy z obchodného registra u notára na počkanie

Vý­pis z ob­chod­né­ho re­gis­tra z kto­ré­ho­koľ­vek re­gis­tro­vé­ho sú­du na Slo­ven­sku je mož­né zís­kať na no­tár­skom úra­de na poč­ka­nie

 
 

JUDr. Daniela Hlavnová

Jašíkova 2, SK–821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:8:00 - 16:00
Utorok:8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 17:30
Štvrtok:8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode. Parkovanie je možné v objekte.

 
 
 
Copyright © JUDr. Daniela Hlavnová
Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia