Kontakt

Ja­ší­ko­va 2, SK–821 03 Bra­tis­la­va
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: da­nie­la.hlav­no­va@no­tar.sk

Úrad­né ho­di­ny:

Pon­de­lok:8:00 - 16:00
Uto­rok:8:00 - 16:00
Stre­da: 8:00 - 17:30
Štvr­tok:8:00 - 16:00
Pia­tok: 8:00 - 14:30


Mi­mo úrad­ných ho­dín ke­dy­koľ­vek po do­ho­de. Par­ko­va­nie je mož­né v ob­jek­te.


Mapa

 
 

JUDr. Daniela Hlavnová

Jašíkova 2, SK–821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:8:00 - 16:00
Utorok:8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 17:30
Štvrtok:8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode. Parkovanie je možné v objekte.

 
 
 
Copyright © JUDr. Daniela Hlavnová
Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia